Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena som arbetar inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering och integration, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Genom nätverk, forskning samt kompetens- och verksamhetsutveckling är vi en mötesplats för drygt 20000 anställda och förtroendevalda från våra 13 medlemskommuner.

NYHETER

 • 2021-02-25
  Yrkesresan sprids över hela landet
  Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna har tagit fram. I slutet av 2020 fick landets kommuner ett erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och nu har 80 procent av kommunerna tackat ja till att delta.
  Läs mer
 • 2021-02-24
  Pandemin ställer frågan om delaktighet vid vård i hemmet på sin spets
  Mitt under pågående pandemi behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. En intervjustudie från FoU i Väst tyder på att patienter och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem. En av studiens slutsatser är att medarbetare och chefer i kommunal vård och omsorg under pandemin har ställts inför svåra utmaningar när de behövt balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och anhörigas behov och önskemål.
  Läs mer
 • 2021-02-22
  Nationell utvärdering visar att IBIC lett till få positiva effekter
  De tänkta fördelarna med arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum, verkar hittills bara ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Det visar en utvärdering som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort. Utvärderingens slutsatser ligger helt i linje med de slutsatser som FoU i Väst drog i en utvärdering av IBIC i Kungsbacka kommun för drygt ett år sedan.
  Läs mer
 • 2021-02-19
  ”Modig var på rätt plats vid rätt tidpunkt”
  Projekt Modig har satt fart på digitaliseringen inom vård och omsorg i de GR-kommuner som har deltagit. Metoden där digitaliseringsombud har utbildat brett i organisationen har varit framgångsrik. Det visar utvärderingen som gjordes under hösten.
  Läs mer
 • 2021-02-19
  Erfarenheter av skolprojektet Plug Innan
  Plug Innan handlade om att ge fler elever förutsättningar att fullfölja sina grundskolestudier. Projektet har genomförts på 40 skolor i Västra Götaland. I en rapport som sammanfattar lärdomar från projektet lyfts bland annat stärkt skolanknytning fram som ett positivt resultat.
  Läs mer
 • 2021-02-18
  Vilka möjligheter och utmaningar ser kommunerna i omställningen till nära vård?
  Nu är slutrapporten klar från det första delprojektet i Vårdens medarbetare. Rapporten sammanfattar resultatet av workshoppar där representanter från kommunerna har diskuterat möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård.
  Läs mer
 • 2021-02-15
  Integration genom föreningslivet
  NAD är en förkortning för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet. Det är en metod för att matcha nyanlända invandrare med föreningar och därigenom skapa nya vägar till möten.
  Läs mer
 • 2021-02-15
  Nu startar Yrkesresan för erfarna socialsekreterare
  Socialsekreterare som har arbetat mer än fem år i yrket får nu tillgång till Yrkesresans utbud.
  Läs mer

Ny webbutbildning för vård och omsorg

Vi har tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg

 1. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

 1. Läs mer

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för avdelningens arbete.

Göteborgsregionen (GR) är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Senast uppdaterad: 2020-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund