Du är här:

Övriga politiska uppdrag

Här listas övriga politiska uppdrag och GR-representation för mandatperioden 2019-2022.

BHU (Beredningen för hållbar utveckling) & Västkoms styrelse:

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Marina Johansson (S), Göteborg
 • Marith Hesse (M), Partille
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

BRG:s (Business Region Göteborg) styrelse:

 • Marith Hesse (M) Partille
 • Stefan Gustafsson (S), Mölndal
 • Boris Leimar (SD), Härryda

Stiftelsen Korsvägen - styrelsen:

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Marina Johansson (S), Göteborg

Valberedningen 2019-2022

 • Mats Arnsmar (S), Göteborg, sammankallande
 • Anders Sundberg (M), Göteborg, vice sammankallande
 • Stefan Falktorp (SD), Partille
 • Anna-Klara Behlin (V), Göteborg
 • Veronica Öjeskär (D), Göteborg
 • Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
 • Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
 • Hillevi Werring (MP), Göteborg
 • Gunilla Lindell (KD), Lerum

Skolnämnd för ISGR

Ledamöter

 • Katarina Bosetti Kristoffersson (S), Partille
 • Johan Ahlsell (M), Mölndal
 • Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
 • Assar Wixe (S), Kungälv
 • Ulf Carlsson (MP), Göteborg, vice ordförande
 • Kristina Tharing (M), Göteborg, ordförande
 • Jessica Blixt (D), Göteborg

Ersättare

 • Pija Ekström (S), Göteborg
 • Pär Gustafsson (L), Göteborg
 • Jan Hermfelt (SD), Göteborg
 • Vakant (S)
 • Jenny Broman (V), Göteborg

Senast uppdaterad: 2021-01-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund