Du är här:

Uppdrag, vision och mål

Det finns ett antal beslutade och väl förankrade styrdokument och strategier som styr och vägleder verksamheten inom Göteborgsregionen (GR).


Uppdrag

Göteborgsregionens uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt.

FörbundsordningenPDF


Vision: Det goda livet

Visionen är gemensam för hela Västra Götaland och har tagit fram gemensamt av kommuner, kommunalförbund och VästraGötalandsregionen.

Vision Västra Götaland – Det goda livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mål

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Dokumentet lägger en stabil grund för vårt gemensamma arbete med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.

Hållbar tillväxtPDF

Strukturbild för Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.

Strukturbild för GöteborgsregionenPDF


Strategisk inriktning 2020-2023

Inriktningen beskriver ett antal utmaningar som Göteborgsregionen främst behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.

Strategisk inriktning 2020 - 2023 och budget 2020PDF

Tidigare verksamhetsinriktningar och budgetar


Verksamhetsplan

Plan 2020 beskriver 20 fokusområden som särskilt ska följas upp och analyseras. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. Planen innehåller även en detaljbudget.

Plan 2020PDF


Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter samt i årsredovisningen.

Delårsrapport augusti 2020PDF

Delårsrapport april 2020PDF

Årsredovisning 2019PDF

Delårsrapport augusti 2019PDF

Delårsrapport april 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Göteborgsregionen har även ställt sig bakom:

VG 2020 - strategi för tillväxt och utveckling

VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategidokument för perioden efter 2020 tas fram med start 2019.

VG2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

En kraftsamling för alla som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region. Här samlas företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer.

Klimat 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-10-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund