Reväst-webbinarium: Så når vi Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp 2045 - fokus industrin

Välkommen att delta vid Revästs webbinarium den 27 januari, samarbete med Sustainability Days på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Webbinariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

När: 27 januari 2021, kl. 14.00-16.00

Var: webinar zoom, länk skickas till anmälda 26/1

Anmälan via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017 antogs ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Förra året presenterade regeringen den första klimatpolitiska handlingsplanen som beskriver hur Sverige ska nå dessa mål. Dock visar underlag från Naturvårdsverket till regeringens handlingsplan för att nå klimatmålen på ett stort gap mellan målen och utsläppsscenarierna. Underlaget pekar ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå Sveriges klimatmål.

På webbinariet kommer vi bland annat att diskutera; Vilka åtgärder och förutsättningar behövs för att uppnå målen? Vad är grundproblemet? Vilka finansiella lösningar finns idag och behövs skapas för att nå målen? Hur ser bankerna på att låna ut pengar till de stora investeringarna som behövs i klimatarbetet samt klimatrisker?

Medverkande

Åsa Löfgren, docent nationalekonomi Handelshögskolan vid GU och tidigare ledamot i Klimatpolitiska rådet

Filip Johnsson, Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers

Sasja Beslik, Managing Director, Head of Sustainable Finance Development på Bank J. Safra Sarasin, Schweiz

Se även Revästs kommande webbinarium i samarbete med Partnerprogrammet på Handelshögskolan: Ekonomisk utblick 20/1 med Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker. Peter kommer att prata om hur börsen och världsekonomin kan tänkas utvecklas i pandemins spår. Mer info och anmälan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Reväst
Reväst är ett samarbetsorgan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. Detta görs bland annat genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på samhällsutveckling. Göteborgsregionen är medlem i Reväst.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2021-01-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund