Webbinarium: Transportplaneringens vinnare och förlorare

Vilka platser och grupper får mest nytta av, och vilka förlorar på, olika transport- och infrastrukturförändringar? Detta är en viktig fråga för alla transportprojekt och centralt i till exempel sociala konsekvensanalyser. Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, där Göteborgsregionen (GR) är en av arrangörerna, bjuder in till ett webbinarium med Trafikverket som värd.

Webbinariet fokuserar på hur vi kan analysera hur konsekvenser av ett projekt fördelar sig mellan grupper och platser. Föredragshållare med bakgrund i både samhällsplanering och sociala frågor står för dagens innehåll, som sedan avslutas med en gemensam workshop. Välkomna att delta via länk!

Program

08:30 Välkomna! Trafikverket samt Maja Wadstein och Ana Gil Solá, nätverkssamordnare.
08:40 Föredragshållare
09:05 Föredragshållare
09:30 Bensträckare
09:40 Föredragshållare
10:05 Workshop: Hur kan vi arbeta vidare med liknande analyser i olika sammanhang?
11:15 Summering och avslutning

Föredragshållare

 • Isak Jarlebring Rubensson
  Samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm
  Om rättvisa räknas så räknas rättvisa - kvantitativa metoder för att beräkna fördelningseffekter inom kollektivtrafiken.
 • Camilla Ottosson
  Samhällsplanerare på Region Kronoberg
  Förbättrad tillgänglighet, för vem? Om sociala analyser i regional transportplanering.
 • Gunnar Isacsson
  Fil Dr och samhällsekonom på Trafikverket
  Infrastrukturåtgärders effekter på inkomstfördelningen.

Information och anmälan

När: 17 september 2020, klockan 08:30-11:30

Var: Webbinarium, länk skickas ut den 15 september

För vem: Forskare, tjänstepersoner, konsulter, m.fl.

Sista datum för anmälan: 14 september, du anmäler dig härlänk till annan webbplats

Webbinarium via länk

När du har anmält dig får du en bekräftelse den 15 september som innehåller en länk där du kan koppla upp dig till samtalet via internet. Mellan kl. 8:00 och 8:30 kontrollerar vi att alla som anmält sig har kommit in via länken.

Det är möjligt för flera på arbetsplatsen att koppla upp sig via samma länk. Hör gärna av er om ni har anmält er men får förhinder och inte kan delta.

Vad är nätverket social hållbar transportplanering?

Nätverket välkomnar både praktiker och forskare med intresse för att utveckla fältet socialt hållbar transportplanering. Nätverkets första mål är att skapa samförståelse mellan planerare på lokal, regional och statlig nivå, och mellan planering och forskning. Med planering menas all samhällsplanering som påverkar människors transporter, dvs. i bred bemärkelse: fysisk, folkhälsa, inom sociala området, miljö, etc. Kompetensen finns inom flera olika områden, tillsammans får vi en bättre helhetsförståelse.

Nätverkets andra mål är att bidra till ny kunskap genom att skapa förutsättningar för att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta för både planering och forskning. Nätverket är öppet och träffas cirka tre gånger per år i olika städer i Sverige.

Arrangör: Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, som drivs av Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket, Urban Futures och Göteborgs universitet.


Kontaktpersoner:

Maja Wadstein
Göteborgsregionen (GR)

Ana Gil Solá
Avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 2020-09-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund