Göteborgsregionen (GR) ny samarbetspartner till skolahemma.se

Nyligen lanserade GR webbplatsen distanspedagogik.se, för att snabbt kunna erbjuda regionens skolor stöd i omställningen till fjärr- och distansundervisning. Nu kan vi stolt berätta att vi blivit officiell samarbetspartners till Skola hemma, en webbplats som erbjuder stöd för skolan under coronapandemin.

Två personer gör high five

Satsningen Skola Hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster drivs av RISE på uppdrag av Skolverket, i samarbete med bland andra SKR, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och UR. Här samlas matnyttiga länkar, forskning och omvärldsbevakning.

–Med Göteborgsregionen som partner i Skola Hemma blir det möjligt för fler att ta del av deras verksamhet och arbete. Göteborgsregionen har under lång tid spelat en viktig roll för skolutveckling långt utanför regionens gränser. Under den senaste tiden har den konkreta stödjande verksamhet de bedriver spelat en viktig roll för lärare och skolledare, säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

Göteborgsregionens bidrag till Skolahemma.se

Distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar GR material som erbjuder stöd kopplat till distansundervisning, något som blivit verklighet för många skolor under coronapandemin. Här hittar skolpersonal kvalitetssäkrat och praktiknära stöd för att komma igång med och vidareutveckla sin undervisning på distans samt att välja digitala verktyg.

Genom webbplatsen vill GR erbjuda ett praktiknära stöd med fokus på hur. Hur använder vi verktygen, hur utnyttjar vi fördelarna med distansundervisning, hur erbjuder vi digital undervisning på bästa sätt?

Innehållet utvecklas utifrån användarnas behov

GR:s arbete med distanspedagogik.se fortsätter under våren, bland annat genom inventering och uppföljning av behov och utmaningar kopplat till distansundervisning. Bland annat kommer enkäter att genomföras i totalt 20 kommuner runtom i Västra Götaland.

Allt innehåll som publiceras på sajten utgår från de insikter, behov och tankar som uttrycks i enkäterna. Enkäterna ska även synliggöra kommunernas progression i omställningsarbetet till distansundervisning och fånga in eventuella nya frågeställningar utifrån gjorda lärdomar.

Länkar


Kontakt: Kristoffer Hedram

Senast uppdaterad: 2020-06-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund