Både sjukfrånvaron och personalomsättningen minskade i Göteborgsregionens kommuner under 2019

Det visar en ny rapport som förutom statistik även innehåller goda exempel på hur kommunerna i Göteborgsregionen arbetar för att förbättra personalhälsan.

För artonde året i rad har kommunerna i Göteborgsregionen gemensamt sammanställt nyckeltal som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa (både i en enskild kommun och kommungemensamt).

– De flesta siffror pekar åt rätt håll 2019. Sjuktalen och personalomsättningen sjunker, konstaterar Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.


Effekter av corona i nästa rapport

Rapporten avser 2019 och därför påverkas resultaten inte av coronapandemin. I den första tertialrapporten för året kommer däremot effekterna av corona att vara märkbara. Den rapporten beräknas vara klar under juni månad.


Minskning särskilt inom vård och omsorg

Under förra året fortsatte sjukfrånvaron att sjunka, särskilt inom vård och social omsorg även om den fortfarande var relativt hög inom dessa områden.

I hela GR var andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under 2019 totalt 7,8 procent. År 2018 var motsvarande siffra 8,1 procent. Samtidigt har avståndet mellan kommunerna med högst respektive lägst sjukfrånvaro minskat, främst till följd av att den minskat mest i kommunerna med högst sjukfrånvaro.


Goda exempel

Rapporten lyfter även fram goda exempel på hur olika kommuner arbetar för att förbättra personalhälsan.


Om rapporten

Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk. Förhoppningen är att denna och tidigare rapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete.


Läs merKontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2020-06-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund