Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 89 procent antagna till valt program

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 513 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 76 procent till sitt förstahandsval. Sökande elever tar del av sitt antagningsresultat som inloggad på indra2.se, under Mitt gymnasieval.

- Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 76 procent av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till valt program så har 89 procent av eleverna fått sitt önskade program, vilket är glädjande säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

De gymnasieprogram som har flest antagna elever är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska
programmet.

Program som ökar mot förra året är främst ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet.

- Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 26 kommunala
och 44 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för oss att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen, avslutar Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merparten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Ale erbjuder endast introduktionsprogram, Tjörn och Lilla Edet erbjuder inga egna utbildningar. Öckerö erbjuder ett begränsat antal utbildningar.

GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. På nationella program erbjuds 11 715 platser, varav 7 014 på kommunala skolor och 4 701 på fristående skolor.

Fullständig antagningsstatistik om slutantagningen finns under Antagningsstatistik och pressinformation, Slutantagning, 2019.


Kontakt
Helene Odenjung, tel: 0707-61 27 48

Ordförande i Utbildningsgruppen

Senast uppdaterad: 2019-06-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund