Skillnader mellan kommunerna i anmälningar till socialtjänsten

29 maj presenterades under en gemensam konferens GR:s regionala kartläggning av aktualiseringar till socialtjänsten, och preliminära resultat av Socialstyrelsens nationella enkätundersökning om barn som far illa.

Socialstyrelsen menade att ”det är ett unikt material som GR har tagit fram”, och syftade då på kartläggningen av aktualiseringar. Resultaten av kartläggningen visar intressanta skillnader mellan kommuner och stadsdelar när det gäller till exempel orosanmälningar, vilket på konferensen ledde till engagerade samtal mellan konferensdeltagarna. Kommunerna gav egna reflektioner och dessa blev viktiga medskick till både GR:s och Socialstyrelsens studier.

Läs rapporten om GR:s kartläggning av aktualiseringar till socialtjänstenPDF

Rapporten redovisar de aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård under 2018 i Alingsås kommun, Kungälvs kommun, Mölndals stad, Stenungsunds kommun samt Göteborgs stads tio stadsdelar.

Rapporten sammanställer och analyserar 2018 års data från kommunernas verksamhetssystem vad gäller aktualiseringstyper, orsaker, vem som aktualiserar och om aktualiseringen leder till vidare utredning eller inte. Rapporten innehåller även en kort kunskapssammanställning av tänkbara orsaker till det ökande antalet aktualiseringar som har setts både i Göteborgsregionen och andra delar av Sverige.


Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2019-06-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund