Regeringens utredare presenterade delrapport för ”God och nära vård”

Den 11 juni i Göteborg presenterade Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, den tredje delrapporten "God och nära vård – Vård i samverkan”. Nu kan du se presentationerna på film via länkarna nedan.

Bakgrunden till utredningen är att det krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete för att kunna möta framtidens utmaningar och öka förtroendet för hälso- och sjukvården. En viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov, och då behöver hela hälso- och sjukvårdssystemet förändras.

Under eftermiddagen den 11 juni kunde deltagarna ta del av den tredje delredovisningen kring hur uppdraget fortlöper. Förutom Anna Nergårdhs presentation berättade Emma Spak, som är samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och landsting (SKL), om kommun- och regionarbetet på SKL. Det fanns möjlighet att ställa frågor, och det genomfördes en paneldiskussion med Anna Nergårdh och företrädare från Västra Götalands kommuner och från Västra Götalandsregionen.

Deltagare på dagen var förtroendevalda, förvaltningsledare, chefer och nyckelpersoner inom vård och omsorg samt representanter för brukarorganisationer. Dagen samordnades av Göteborgsregionen, VästKom och Västra Götalandsregionen.

– Vi behöver öka möjligheten för alla som vill och kan vara mer aktiva i sin hälso- och sjukvård, till exempel via digitala lösningar. I utredningen skriver vi mycket om personcentrerad vård, en hälso- och sjukvård som utgår från varje individs unika behov. Hälso- och sjukvården måste också vara en bra arbetsmiljö, med goda förutsättningar att behålla och rekrytera medarbetare, har Anna Nergårdh tidigare sagt.

Slutbetänkande för utredningen ska vara klart i mars 2020.

Läs delrapporten God och nära vård SOU 2019:29 

God och nära vård SOU 2019:29länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmade presentationer från 11 juni

Inledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Emma Spaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anna Nergårdhlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Paneldiskussionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anna Nergårdhs bildpresentationPDF


Kontaktperson på GR: Maria Ljung

Senast uppdaterad: 2019-06-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund