Klokboken.nu – för alla som planerar bostäder för seniorer

Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.

– Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger projektledaren Lisbeth Lindahl som är forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst.

Klokboken omfattar ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet.


"Vi tror att det finns ett behov"

– Vi tror att det finns ett behov av Klokboken för det har inte funnits en samlad plats med kunskap i de här frågorna tidigare, säger Nina Ryd, forskare på Chalmers.

Klokboken har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt White.

En av de som har varit med och arbetat fram Klokboken är Susanne Clase, arkitekt på White:

– Jag hoppas att Klokboken ska inspirera kollegor och att den ska kunna användas som en checklista, säger hon.

Klokboken för seniorbostäder – tips, idéer och inspiration

Klokboken för seniorbostäder

Innehållet i Klokboken baseras på projekt DIABAHSlänk till annan webbplats (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) som drivs av Chalmers och Göteborgsregionen samt tidigare studier och praktisk erfarenhet av att skapa bostäder för seniorer.

Varför bygga bostäder för seniorer?

År 2019 är en femtedel av Sveriges befolkning över 65 år och denna åldersgrupp förväntas öka.

Många äldre bor inte bra och skulle behöva flytta men de saknar någonstans att flytta till. Livsomständigheterna kan förändras snabbt på ålderns höst. Det kan plötsligt vara omöjligt att klara de där trapporna som tidigare inte var något bekymmer. Det kan vara kraften som tryter som gör att man inte längre orkar hålla efter sin trädgård, eller att det känns för ensamt att bo själv efter att ha förlorat sin livskamrat.

Det finns många olika skäl till att behöva flytta och detta hade inte varit ett lika stort problem om det fanns bostäder att tillgå. Men på grund av att bostadsmarknaden ser ut som den gör, kan det ta lång tid att få en ny bostad.


Bra bostäder för äldre – en samhällsfråga

En bostad som inte främjar självständighet bidrar till sämre välbefinnande och hälsa för den enskilde och ett ökat behov av hjälp från anhöriga och samhället.

Om en äldre person däremot flyttar från exempelvis en villa så frigörs den för ett hushåll som behöver större utrymme. Det hushållet lämnar i sin tur en mindre bostad som blir tillgänglig för ett annat hushåll och så vidare. Genom en sådan flyttkedja matchas bostäder bättre med det behov som människor har.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2019-06-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund