Mötesplats Väst – Välfärdskonferens för förtroendevalda och chefstjänstepersoner

Save-the-date för Mötesplats Väst 24–25 oktober 2019. Den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten blir en utmaning för kommunerna under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Med lyhördhet, handlingskraft och utveckling i fokus kan vi tillsammans stärka Göteborgsregionen (GR) som en arena för utveckling. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt undersöka, laborera och testa möjliga lösningar.

Till konferensen är det klart att Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen (Fi 2017:2) och Ingmar Skoog, centrumföreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, medverkar. Karin Klingenstierna är moderator, övrigt är i process. Ambitionen är att någon eller några ministrar medverkar.

En avgift kommer att tas ut för att täcka kostnaderna. Program kommer under våren 2019. Konferensen börjar på torsdag och avslutas på fredag, och på torsdagskvällen ges möjlighet att träffas under trevliga former över kommun- och partigränser.

Save the date, 24–25 oktober 2019, och välkommen till en spännande konferens!


Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck, Förbundsdirektör

Senast uppdaterad: 2019-02-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund