Nytt ESF-projekt inom funktionshinder- och äldreområdet:
Mer Omsorg med Digital teknik (Modig)

GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering för medarbetare och chefer. 

Bakgrunden är att allt större krav ställs på medarbetare och chefer inom funktionshinder- och äldreområdet att använda mobila och digitala arbetssätt samt att kunna hantera välfärdsteknik. Kommunerna ska utse så kallade digitaliseringsombud som ska ge kompetensstöd till sina kollegor.

Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige. Det rör sig om drygt 17 miljoner kronor.

Projektet startar den 1 april 2019 och pågår under två år.


Kontaktpersoner på GR: Elisabeth Beijer och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-12-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund