VästKom söker direktör

VästKoms uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det gäller gemensamma uppgifter på länsnivå som berör alla 49 kommuner i länet.

Som direktör för VästKom arbetar du nära de fyra förbundsdirektörerna som leder arbetet i Göteborgsregionen och övriga delregioner.

Du arbetar också nära VästKoms politiska styrelse som består av 16 förtroendevalda, fyra från varje kommunalförbund. Arbetet sker även i nära samverkan med medarbetarna i de fyra kommunalförbunden samt med övriga länsorgan såsom Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat strategiskt utvecklingsarbete inom VästKoms tre samverkansområden:

  • Välfärdsområdet: socialtjänst & hälso- och sjukvård.
  • Delaktighet i det uppdrag för regional utveckling för Västra Götaland som Västra Götalandsregionen har.
  • Digitalisering av kommunernas verksamhet men också samverkan med Västra Götalandsregionen kring digitalisering av den gemensamma vårdens och socialtjänstens olika processer.

 


Kontaktperson: Thomas Jungbeck, Västkom

Senast uppdaterad: 2019-01-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund