Forskningsmedel till projekt om stöd till placerade barns föräldrar

När ett barn placeras är det viktigt att de biologiska föräldrarna får stöd. Nu ska det stödet utvecklas.

Varje år placeras ungefär 20 000 barn i samhällsvård, och skiljs därmed från sina föräldrar. Trots att socialtjänsten förväntas ge stöd till placerade barns föräldrar visar studier att många föräldrar känner sig bortglömda.

Anna Melke vid Göteborgsregionens kommunalförbund, FoU i Väst kommer att leda ett forskningsprojekt där praktiker, intresseorganisationer och forskare i sex kommuner tillsammans ska utveckla en kunskapsbaserad praktik för att ge sådant stöd.

– Vi vill titta på vilket stöd man ger idag och sedan stödja kommunerna i att utveckla det de gör och testa nya arbetssätt, säger Anna Melke.

Projektet genomförs i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län.

– De biologiska föräldrarna är väldigt viktiga även om man inte ses så ofta. Vi tänker att stödja föräldrarna på olika sätt också kan vara en viktig hjälp för barnen, säger Therése Wissö, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Forte beviljar forskningsmedel på totalt 4,9 miljoner kronor fördelat på tre år till projektet. Det är första gången som Forte beviljar forskningsmedel till en kommunal FoU-verksamhet.


Fortes utlysning av forskningsmedel

Under våren 2018 utlyste Forte forskningsmedel inom det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Målet med programmet är att stärka den klient- och praktiknära forskningen om socialtjänstens verksamhetsområden. Av totalt 54 inkomna ansökningar har Forte nu beviljat medel till tolv nya forskningsprojekt (varav stöd till placerade barns föräldrar är ett), två postdoktjänster och två praktiknära forskartjänster inom välfärdsområdet. Totalt handlar det om 58 miljoner kronor till forskning som ska stärka socialtjänstens arbete.

Läs mer på Fortes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Anna Melke

Senast uppdaterad: 2018-10-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund