GR:s medlemskommuner ökade med 15 123 invånare år 2017

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Snart därefter passerade Göteborgsregionen en miljon invånare. De definitiva befolkningstalen från SCB visar att befolkningen i Göteborgsregionen fortsätter att öka.

Regionens kommuner hade vid årsskiftet en sammanlagd befolkning på 1 012 569 invånare och ökningen för 2017 är 1,5 procent i jämförelse med föregående år. 

Samtliga 13 kommuner har ökat sin befolkning. Störst procentuell befokningsökning i regionen har Mölndals Stad med 2,6 procent (1,8 procent 2016) och minst har Härryda kommun med 0,8 procent (1,2 procent 2016).

Målsättningen att regionens befolkningstillväxt ska vara minst 10 000 personer per år har även 2017 uppnåtts med god marginal.

SCB uppger att folkökningen i Sverige under 2017 har till cirka 81 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 19 procent på födelseöverskottet. Under 2017 ökade befolkningen i landet med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet.  Läs mer på SCBs hemsida...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa SCB 2018.02.21

Statistiska centralbyrån, SCB

Senast uppdaterad: 2018-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund