Fredrik Zeybrandt ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med Utbildningsgruppens presidium beslutat att utse Fredrik Zeybrandt till ny utbildningschef inom Göteborgsregionens kommunalförbund.

Fredrik tillträder sin nya befattning 1 mars i år.

– Fredrik har en gedigen och flerårig erfarenhet från kommunal verksamhet inom olika sektorer både som förvaltningschef och i andra strategiska positioner. Under de senaste fyra åren har han arbetat som gruppchef för GR Vux och därigenom ingått i GR Utbildnings avdelningsövergripande ledningsarbete. Han kan vår organisation och känner våra målsättningar och ambitioner väl. Jag är glad att Fredrik beslutat sig för att fortsatt bidra i ledningsarbetet inom vår organisation, dels genom att leda GR Utbildning men också genom att vara en del av helheten som vi arbetar med i förbundsledningen. Jag ser fram emot att arbeta med Fredrik i hans nya uppdrag, säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör för GR.

– Vårt samarbete i Göteborgsregionen på skolområdet framhålls ofta som ett föredöme, vilket vi självklart är väldigt stolta över. Samtidigt har vi stora uppgifter framför oss som förutsätter ännu mer av lagarbete för att alla elever ska nå sina mål. Vi är glada över att Fredrik vill ta över stafettpinnen som utbildningschef på GR, säger Helene Odenjung (L), ordförande för GR:s utbildningsgrupp.

– Det känns väldigt roligt och stimulerande att få möjlighet att leda GR Utbildning vidare tillsammans med skickliga medarbetare både inom GR och i kommunerna. Kommunerna i regionen står inför stora utmaningar, som ökande elevantal i samtliga målgrupper, digitalisering, kompetensförsörjning och likvärdighet. Detta arbete underlättas av regionala lösningar. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla det framgångsrika arbete GR och kommunerna tillsammans genomför för att Göteborgsregionen ska vara den ledande utbildningsregionen i nationen, säger Fredrik Zeybrandt.


Kontaktperson på GR:  Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2018-02-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund