Ny lag: Prao blir obligatoriskt i grundskolan – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet och verktyg som underlättar samordningen

Igår beslutade riksdagen om obligatorisk prao i grundskolan. Det innebär en ändring i skollagen som gör att alla huvudmän måste erbjuda sina elever prao i årskurs 8 eller 9, respektive i specialskolans årskurs 9 eller 10.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som under många år har arbetat med anskaffning och samordning av prao och andra praktikformer, lyftes som enda exempel i lagrådsremissen genom arbetet med samordningsverktyget Praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I verktyget samordnas årligen 12 000 praktikplatser för olika skolformer. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Verksamheten bakom verktyget är en del av GR Utbildning, som har lång erfarenhet och bred kompetens kring att samordna praktik i olika skolformer, liksom andra samverkansaktiviteter kring skola-arbetsliv. Förutom samordning av praktikplatser erbjuds också processtöd till skolpersonal för att stötta arbetet med prao på skolan. I dagsläget samordnar GR Utbildning prao åt cirka 120 grundskolor i Göteborgsregionen varje år.

  • Läs mer om Praktikplatsen.se härlänk till annan webbplats.
  • Läs mer om processtöd till skolpersonal härlänk till annan webbplats
  •  

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.Kontaktperson på GR:

Senast uppdaterad: 2019-01-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund