Så samverkar GR-kommunerna inom hållbar stadsutveckling

GR:s årsrapport för arbetet inom Mistra Urban Futures 2017 är nu klar. Här får du veta vad som hänt under året med fokus på de projekt där GR och våra kommuner medverkar på olika sätt.

- Att GR deltar i ett forsknings- och kunskapscentrum som bidrar som främjar en hållbar stadsutveckling är av stort värde för våra kommuner, säger förbundsdirektör Helena Söderbäck.

Rapporten bygger på den samverkan och kunskapsuppbyggnad som sker i GR:s nätverk för Mistra Urban Futures – där alla 13 medlemskommuner deltar i större eller mindre omfattning.

Här kan du bland annat läsa om höjdpunkter från GR:s nätverksträffar, social hållbarhet i samhällsplaneringen, medborgardeltagandets effekter och Mistra Urban Futures öppna forskarskola.

- Arbetet som pågår i GR-kommunerna inom ramen för Mistra Urban Futures är angeläget och jag är glad att rekommendera den årliga rapporten som beskriver detta, säger Helena Söderbäck.

 

Kontaktperson på GR: Ida Boström

Om Mistra Urban Futures
GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures - ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa staden. Centrumet är verksamma i sex städer i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, GR, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-12-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund