Covid-19 | coronavirus

Göteborgsregionen (GR) stöttar medlemskommunerna att möta utmaningarna som covid-19 för med sig. Här hittar du samlad information om det arbetet.

Nu ställer vi om och blickar framåt!

Sedan en tid tillbaka befinner vi oss i ett helt nytt läge. Coronaviruset påverkar, som ni alla vet, hela samhället och därför även vår verksamhet. De samverkansytor som vi använder inom Göteborgsregionen (GR) i vanliga fall ökar i betydelse. De investeringar som vi gjort tillsammans för att skapa goda relationer ger utdelning i ett läge som detta.

GR arbetar för att vara handlingskraftiga utifrån de signaler som vi fångar upp här och nu. Samtidigt följer vi utvecklingen, blickar framåt och ställer om verksamheten för att även på sikt kunna stötta våra medlemskommuner att möta utmaningarna kopplade till covid-19. I dagsläget har vi tagit flera initiativ som du kan läsa om på den här sidan. De är tydliga exempel på att 13 kommuner tillsammans gör skillnad.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Detta gör GR

Välkommen till höstens utbildningar!

2020-08-27: GR genomför alla utbildningar, kurser och seminarier i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi arbetar också för att kunna erbjuda alltfler utbildningar digitalt framöver

Läs mer: Välkommen till höstens utbildningar

Kontakt: Nicholas Singleton

Skola Hemma vinner Guldlänken

2020-08-24: Skola Hemma, där GR är en av parterna, får priset Guldlänken 2020. Skola Hemma är ett projekt som stöttar skolorna i sitt omställningsarbete till distansundervisning.
Guldlänken premierar projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Det delas ut av SKR, Vinnova och regeringskansliet,. 

Läs mer: Samverkansprojektet Skola Hemma vinnare av Guldlänkenöppnas i nytt fönster

Kontakt: Kristoffer Hedram

Studie om upplevelsen av vård i hemmet under coronapandemin

2020-06-17: Under 2020 kommer FoU i Väst göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under kris som under mer normala omständigheter.

Läs mer: Artikel om studien

Kontakt: Theresa Larsen och Doris Lydahl

Gymnasiedagarna & Future Skills ställer om till digital mässa

2020-06-17: Det är många arrangemang som har berörts av det nya coronaviruset, så även Gymnasiedagarna och Future Skills 2020. I en tid där vi har vant oss vid att höra om arrangemang som inte blir av kommer vi med positiva nyheter – vi ställer inte in, vi ställer om!

Läs mer: Artikel om mässanlänk till annan webbplats

Kontakt: Viveka Blomgren

Krisledning i coronatider

2020-05-18: GR erbjuder tre webbföreläsningar för MAS, MAR och verksamhetschefer i kommunal hälso- och sjukvård. Delta gärna i hela serien så får du inspirerande perspektiv på din styrning, ledning och kontroll av hälso- och sjukvårdsverksamheten i kristider. Du kan även välja enstaka webbföreläsningar.

Läs mer: Krisledning i coronatider

Kontakt: Karin Westberg

Chefshandledning i en osäker tid

2020-04-29: Göteborgsregionen (GR) erbjuder en möjlighet att få stöd och handledning i ledarskapet under coronakrisen. Samtalen sker coronasäkert, det vill säga digitalt via Teams eller på tryggt avstånd i GR:s lokaler.

Kontakt: Ann-Katrine Engström

Gå en kurs eller utbildning hos oss!

2020-03-21: Den 4 maj öppnar vi upp delar av vårt utbud igen. GR följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och har anpassat vår verksamhet på flera sätt. Vi vill att du ska känna dig säker när du går på kurser eller utbildningar hos oss. Klicka på länken nedan och läs mer!

Läs mer: Gå en kurs eller utbildning på GRöppnas i nytt fönster

Kontakt: Nicholas Singleton

Distanspedagogik.se - en ny resurs för distansundervisning

2020-04-15: Nu lanserar vi distanspedagogik.se, en webbplats som ska stötta skolor i omställningen till fjärr- och distansundervisning. Sajten innehåller allt från kvalitetssäkrade tips och råd till konkreta och praktiknära lektionsupplägg.

Innehållet uppdateras kontinuerligt för att möta de behov som finns ute i skolorna. Som ett led i arbetet kommer även en omfattande kartläggning att genomföras i 20 kommuner runtom i Västra Götaland. Allt för att bidra till att distansundervisningen blir så bra som möjligt för regionens elever. Distanspedagogik.se utvecklas av Göteborgsregionen på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer: distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Johan Borvén

Över 7 000 personer hackade i kampen mot covid-19

2020-04-08: 3–6 april arrangerades det stora hackathonet Hack the Crisis över hela Sverige. Över 7 000 deltagare bidrog med mer än 500 innovativa idéer i kampen mot Coronakrisen. Syftet med vad som blev ett av Europas största digitala hackathon var att utveckla hållbara lösningar för Sverige att komma över den rådande situationen.

GR är genom Näringslivsgruppen på Göteborg & Co partner i Hack the Crisis.

Läs mer: Över 7000 personer hackade i kampen mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Helena Söderbäck

Webbaserad introduktion för baspersonal inom vård och omsorg

2020-04-07: Idag lanserar GR en plattform för webbaserad introduktion av nyanställd baspersonal inom vård och omsorg. Syftet är att verksamheterna, i de speciella tider som nu råder med risk för stora sjukskrivningstal, enkelt ska ges tillgång till samlad baskunskap som ger en grundläggande introduktion/utbildning till nyanställd, outbildad eller oerfaren personal.
På plattformen kan nyrekryterad personal genomföra ett antal viktiga utbildningar som ger dem grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.

Det är socialcheferna i Göteborgsregionen som har gett GR i uppdrag att ta fram plattformen. Allt innehåll är hämtat från kvalitetssäkrade källor, bland annat Svenskt demenscentrum, SKR, Socialstyrelsen. GR har paketerat det på en och samma webbsida för att underlätta en snabb och smidig introduktion.

Här hittar du plattformen: Vård och omsorg webbintroduktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Anna Haglund

Göteborgsregionens kompetensråd stöttar branscherna

2020-03-31

Permitterade personer kan få jobb i kommunala verksamheter
Göteborgsregionen (GR) undersöker möjligheterna för att personal som har blivit permitterad eller varslad från besöksnäringen ska kunna jobba i kommunala verksamheter som just nu har stora behov, exempelvis inom äldreomsorg, lokalvård, kök och transport.

För att kunna koppla ihop kommunernas behov med tillgängliga resurser inom näringslivet har Göteborgsregionens kompetensråd tagit fram en anslagstavla, med syftet att koordinera gemensamma insatser. Här finns redan ett flertal initiativ från olika verksamheter i regionen: kompetensrad.goteborgsregionen.se/anslagstavla/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Identifiera branschernas behov
GR genomför dialoger med samtliga branschspecifika kompetensråd i Göteborgsregionen för att identifiera behov och fånga upp initiativ för vad som behöver göras gällande branschernas kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Syftet är att se vilken roll GR kan ha i arbetet med att bland annat ta fram nya yrkesutbildningar för vuxna utifrån branschernas behov.

Som en start på detta arbete genomfördes förra veckan ett samtal mellan flera parter i Göteborgsregionens övergripande kompetensråd, se LO:s film från samtalet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlat material för distansundervisning inom olika branscher
Under rådande omständigheter vill kompetensråden bidra med att hitta relevant material för distansutbildning inom de olika branscherna. Här finns material som kan hjälpa både dem som undervisar och dem som studerar på distans: Resurser för distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Johanna Redelius

Digitala utbildningar och seminarier planeras

2020-03-31: GR planerar att kunna erbjuda ett större utbud av utbildningar och seminarier digitalt framöver. Just nu arbetar vi bland annat med att ta fram en webbaserad introduktion inom vård och omsorg för personal som inte tidigare har arbetat inom sektorn. Läs mer om våra aktuella kurser på: goteborgsregionen.se/kurser länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Nicholas Singleton

Hack the Crisis bidrar i kampen mot corona

2020-03-31: GR är genom Näringslivsgruppen partner i projektet Hack the Crisis. Projektet består av en kraftfull samling aktörer i Sverige som nu går samman för att arrangera ett helt digitalt hackaton för att ta fram innovativa idéer och lösningar i kampen mot coronakrisen. Alla som vill delta kan anmäla sig själv eller ett team. Hack the Crisis kommer att fokuseras på tre huvudspår: rädda liv, rädda samhället, rädda näringslivet.

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi som verkar för att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.

Läs mer: Digitala lösningar bidrar i kampen mot Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan: https://htc.openhack.iolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GR stärker samverkan inom hälso- och sjukvård

Ett område där GR arbetar intensivt just nu är i vårdkedjorna för regional och kommunal hälso- och sjukvård. Vi stärker befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Götalandsregionen (inklusive Smittskydd och Vårdhygien), Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG), Västkom, de övriga kommunalförbunden och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.

Läs mer: vardsamverkan.se/covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Lena Holmlund

Politiker i Göteborgsregionen träffas för överläggningar

2020-03-31: Politiker och kommundirektörer i GR har haft gemensamma överläggningar med anledning av covid-19. Den första träffen, som ägde rum 19 mars, handlade om få en gemensam lägesbild samt diskutera vad GR kan göra för att underlätta för kommunerna. Förbundsdirektör Helena Söderbäck berättade om de initiativ som GR har tagit hittills och deltagarna fick även en lägesrapport av Ann Söderström hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

På den andra träffen, 25 mars, var temat näringsliv och vad kommunerna kan göra för att stödja företagen och då deltog även kommunernas näringlivschefer. Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg (BRG), gav en lägesbild och berättade om vilka insatser som BRG gör. Bland annat har stödet till små och medelstora företag stärkts genom satsningen ”Företagslots Extra”. Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen, berättade om vilka effekter covid-19 har för näringslivet och arbetsmarknaden i Västsverige.

Kontakt: Helena Söderbäck

Nu möts vi digitalt

2020-03-31: Eftersom GR är en samverkansorganisation är möten väldigt viktiga. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Vi lägger nu extra vikt vid att utveckla våra digitala mötesformer så att det gemensamma arbetet i Göteborgsregionen kan fortsätta som i så hög utsträckning som möjligt.

Kontakt: Helena Söderbäck

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund