Yrkesutbildning för vuxna

Samverkan kring yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen möjliggör för regioninvånarna att oavsett hemkommun studera yrkesutbildning för vuxna oberoende av utbildningsort. Utbildningarna ska stödja regionens arbetsliv, inom såväl privat som offentlig sektor, samt bidra till uthållig tillväxt i regionen.


Så fungerar yrkesvux
Den största delen av verksamheten gäller yrkesvux och finansieras delvis genom statsbidrag för yrkesvux, delvis genom kommunala medel. Denna konstruktion möjliggör för kommuninvånarna att ta del av ett större utbud av yrkesutbildningar än vad kommunerna kunnat erbjuda i egen regi.

Utbildningsutbudet utvecklas kontinuerligt för att svara mot förändrade behov på arbetsmarknaden. För att utbudet ska ha så hög aktualitet som möjligt tas det fram i nära samverkan med arbetsförmedling, regionala aktörer, branschföreträdare, företagsrepresentanter, fackliga företrädare, utbildningsanordnare och andra berörda intressenter.


GR Vux
Det går att läsa en utbildning med eller utan språkstöd, som lärling eller genom att validera befintliga kunskaper och komplettera med utbildning för att uppnå fullständig yrkeskompetens.


Externa länkar

 
Kontaktperson på GR: Josefin Grahn

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund