GR Vux - regional vuxenutbildning

Marie Egerstad
031 - 335 5258

Enhetschef vuxenutbildningssamverkan

Linda Andersson
031 - 335 5137

Nätverksansvarig

Fredric Alvstrand
031-335 5049

Utbudsplanering, samverkan med arbetsmarknaden

Anne-Li Drath
031-335 5043

Integration, Future Skills, antagningssamordning

Josefin Grahn
031-335 5044

Tjänstledig

Lena Johansson
031 - 335 5045

Uppföljning och kvalitetsarbete

Martin Johansson
031-335 5051

Kvalitetsarbete

Ulrika Krabbe
031-335 5055

Ekonom


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund