Tillsynsgruppen

 • Mötesdokument  Tillsynsgruppen 2020-11-12
  Punkter på dagordningen;  
  1. Dialog gällande ägar- och ledningsprövning
  2. E-tjänst för tillsyn, Alingsås kommun
  3. Är det dags för revidering av tillsynsmallarna?
  4. Aktuella tillsynsfrågor i kommunerna
  5. Dom i Kammarrätten mål nr 131-20 samt beslut av Skolinspektionen dnr SI 2020:2990 i tillsynsärenden
  6. Besök av Skolinspektionen den 9 februari 2021
  7. Mötesdatum våren 2021

  Läs mer

Prenumeration

Hantera prenumeration

Senast uppdaterad: 2019-12-17 

Tillsynsgruppen

Dokument

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund