Gymnasieekonomnätverket

Syfte / uppdrag:
Gymnasieekonomnätverket utgörs av kommunernas ekonomer med ansvar för gymnasieskola och gymnasiesärskola och ska initiera studier samt genomföra uppdrag från Utbildningschefsnätverket inom områdena gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Startdatum:  1995

Mötestider 2019:

Mer info inom kort

Verksamhetsinriktningar

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2018

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2018

Senast uppdaterad: 2019-12-17 

Gymnasieekonomnätverket

Dokument

Anteckningar från nätverkets möten läggs inte ut på Internet

Kontaktperson på GR
Fredric Alvstrand

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund