Nätverk och arbetsgrupper

Fredrik Zeybrandt
031-335 5020

Utbildningschef

Sekreterare för Utbildningschefsnätverket (UC) och Nätverket för barn- och elevhälsa

Margaretha Allen
0703-75 32 05

Sekreterare för
Gymnasienätverket och
Nätverket för Lärande på arbetsplats

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Sekreterare för Gymnasieekonomnätverket

Linda Andersson
031 - 335 51 37

Koordinator samt sekreterare i Vuxenutbildningsnätverket

Processledare för GRs VO-Collegeråd
och Sekreterare för APL-gruppen för vård- och omsorg

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för Utbildningsgruppen, Förskolenätverket, Barnomsorgsgruppen Skoljuridiska gruppen, Tillsynsgruppen, SAK-rådet och Göteborgsregionens kompetensråd

Malin Johansson
031-335 52 02

Sekreterare för
Skolutveckling med digitala verktyg och Grundskolenätverket

Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

Sekreterare för
Skolbiblioteksgruppen

Sofia Reimer
031-335 50 58

Sekreterare för  Skolekonomnätverket

Jenny Sjöstrand
0709-83 84 66

Sekreterare för
Kvalitetsnätverket

Helene Stensson
031-335 50 87

Processledare för
Teknikcollegerådet TCGR


Sandra Ström
031-335 51 60

Sekreterare för
SYV-nätverket

Andrea Toth
031-335 51 62

Sekreterare för GRAA-gruppen och Introduktionsprogramsgruppen

Sekreterare för Gruppen för fristående gymnsieskolor


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund