Varför samverka?

Regeringen anser att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. En god samverkan ger flera positiva effekter. Ungdomar får gå en utbildning som motsvarar behoven på arbetsmarknaden vilket underlättar deras inträde i arbetslivet och bidrar till nationell kompetensförsörjning.

Så skrev Regeringen i mars 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och prickar där in essensen i varför det behöver finnas en samverkan mellan skola och arbetsliv.

Genom att skapa forum där skola och arbetsliv kan samverka vill vi bidra till en förbättrad matchning genom att:

  • Organisationer (både branscher, företag och offentlig sektor) har möjlighet att berätta för skolor och elever vilken kompetens de efterfrågar nu och i framtiden.
  • Utbildningsanordnare (i hela utbildningskedjan) kan skapa ett innehåll som matchar behoven på dagens arbetsmarknad och träna elevernas entreprenöriella kompetenser inför framtidens arbetsmarknad.
  • Elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar. Att veta att deras utbildning matchar arbetsmarknadens behov ger dessutom eleven en känsla av sammanhang och meningsfullhet vilket höjer motivationen.

Både skolor, elever och arbetsgivare har alltså något att vinna på en samverkan.

Vårt stöd och erbjudande

Behöver ni stöd eller hjälp i att utveckla er kunskap eller ert arbete? Göteborgsregionen (GR) skräddarsyr stöd och projekt utifrån era behov, ofta utifrån kunskap och processer i tidigare projekt.


Vi arbetar på flera olika sätt för en ökad och bättre samverkan mellan skola och arbetsliv:


Projekt och processtöd

Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag, exempelvis inom områden som prao, studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap i skolan.


Mötesplatser

Genom mötesplatsen Gymnasiedagarna och Future Skills skapas en mötesplats för elever, skolor och arbetsliv och vi anordnar dessutom regelbundet seminarier och nätverksträffar.


Förankring i näringsliv

Vår anknytning till SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter och vårt arbete med Göteborgsregionens kompetensråd ger oss en värdefull förankring i Göteborgsregionens näringsliv.Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund