Du är här:


Studie- och yrkesvägledning

Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd och insatser för att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning i er verksamhet. Processtödet kan riktas mot regional nivå ner till lokal nivå utifrån behov.


Genom GR:s unika plattform ges möjlighet för företag, branscher och skolor att utveckla gemensamma samarbeten för strategisk kompetensförsörjning på sikt.

 
Vi kan erbjuda:

 • Kartläggning av er organisation och verksamhet kring studie- och yrkesvägledning i så väl det snäva som vida perspektivet. Vilka är era framgångsfaktorer och vilka utvecklingsområden kan identifieras? Se tidigare exempel från Kungsbacka.PDF
 • Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser exempelvis inom valkompetens och vidgade perspektiv.
 • Stöd i framtagandet och implementering av handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning på regional, kommunal och lokal nivå.
 • Skräddarsydda lärarhandledningar och material åt företag och branscher baserat på skolans styrdokument och anpassat för undervisning.
 • Samordning av studiebesök med övningar att göra före, under och efter besöket.
 • I ett led att sprida studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar driver vi den digitala plattformen Syvonline.selänk till annan webbplats


Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig!Exempel på projekt kring studie- och yrkesvägledning

 • GR Samsyv – allas ansvar. Syfte: Hur hela kommuner samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  Besök projektets webbsida.
 • Syvonline.se – en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.
  Besök Syvonline.länk till annan webbplats
 • Yrken och utbildning – Digital lärarhandledning som ska bidra till att pedagoger och studie- och yrkesvägledare lättare ska kunna hitta övningar för olika ändåmål gällande skola och arbetsliv.
  Få tillgång till materialet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund