Samarbetspartners

Ett välfungerande arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv kräver goda kontakter. Vi har etablerade samarbeten med företag och organisationer såväl i regionen som i övriga landet.


Näringslivsarenan
Samarbete sker dels kring den årliga dialogkonferensen där skolpersonal och arbetsliv får mötas, dels kring studiebesök för åk 8. Här ingår företagen Ericsson, Göteborgs hamn, Göteborg Energi, Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen, Volvo Group, Volvo Personvagnar samt branschorganisationerna Visita, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Svensk Handel.

Future Skills
Initiativtagare och partners till mötesarenan Future Skills i anslutning till Gymnasiedagarna är Västra Götalandsregionen, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Arbetsförmedlingen och Business Region Göteborg.


SAK-rådet

Regionens rådsgrupp för skola–arbetslivskontakter, vars uppdrag är att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsliv för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. Initivtagare till praktikplatsen.se och priset Utmärkelsen.


Skolverket

Vi samverkar bland annat kring entreprenörskap i skolan, där vi genomfört ett flertal projekt på skolor i regionen, samt kring utbildningspaket för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.


Västra Götalandsregionen

Finansierar Syvonline, vår digitala plattform för studie- och yrkesvägledning. Vi samarbetar även kring våra befintliga college genom ESF-projeketet College Väst.


WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.


Samverkansföretag inom Teknikcollege

Volvo Cars, SCA, Ericsson, SKF, Borealis, Ineos, Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Underhållsföretagen, IMEK, Börjesson Mekaniska, LECOR, Tonsjö, Brogren Industri, Lindholmens Science Park AB, Schneider Electric, Hagal Machinery AB, Stjernberg Automation, Santa Maria, Eksta, Pritec, Cowi AB, Hogia, Laray, Billfinger, Akzo, Perstorp, Unionen, IF Metall, Teknikföretagen.


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund