Metoder och verktyg

Göteborgsregionen tar kontinuerligt fram metodmaterial och lärarhandledningar på skolområdet. Här hittar du de senaste som har med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv att göra.


Framtidsval.se – digital guide för dig som ska ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning

På framtidsval.se vägleder vi dig genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan – från uppstart till implementering och uppföljning. Guiden utgår ifrån erfarenheter från det ESF-finansierade projektet GR Samsyv - allas ansvar.


Metodmaterial: Fadderföretag

Metodmaterialet är tänkt som ett stöd för skolor och företag i arbetet med fadderföretagsverksamhet. Det finns möjlighet att plocka delar av materialet och skräddarsy ett upplägg som passar elevgruppen bäst. För att samarbetet ska bli en naturlig del av skolans undervisning har aktiviteterna tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

Metodmaterial: Prao på ett yrkesprogram

Ett material med koppling till Lgr11 som innehåller praktiska checklistor och förslag på elevuppgifter före, under och efter praoperioden.

Lärarhandledning: Framtidens Fastighetslabb

Lärarhandledningen är framtagen för att förbereda elever inför ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb, men kan även fungera som ett stöd för att arbeta vidare med de erfarenheter som studiebesöket för med sig. Materialet kan också vara en hjälp i skolans övergripande arbete med att stärka elevernas valkompetens inför ett framtida studie- och yrkesliv.

Lärarhandledning: Yrken och utbildning (digital)

Handledningen innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet, t.ex. en gymnasie- eller arbetsmarknadsmässa. Här finns även konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens.

Lärarhandledning: Yrken och utbildning (analog)

Handledningen innehåller konkreta metoder för arbetet med att stärka elevernas valkompetens. Övningarna har tydlig koppling till läroplan och kursplaner samt är kopplade till olika tillfällen som studiebesök, föreläsningar eller gymnasiemässor.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund