Du är här:


Göteborgsregionens kompetensråd & college - Samverkan för regionens kompetensförsörjning


En nära samverkan mellan branscher, företag och utbildningsanordnare är avgörande för en välfungerande och matchad arbetsmarknad. I Göteborgsregionen sker denna samverkan i kompetensråd och college.


Kompetensråd

Kompetensråden verkar på två nivåer, en övergripande och en branschspecik.

På den övergripande nivån finns det ett kompetensråd, Göteborgsregionens kompetensråd, som verkar för hela regionens kompetensförsörjning. På den branschspecifika nivån finns det ett flertal olika kompetensråd. Respektive branschspecifikt kompetensråd verkar för kompetensförsörjningsfrågan inom en specifik bransch.

Mer information om arbetet i kompetensråden finns här
kompetensrad.goteborgsregionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


College

Göteborgsregionen (GR) har länge arbetat för en samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjning genom de redan etablerade branschkoncepten Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege (VO-college).

Dessa kan du läsa mer om på

 

Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund