Du är här:


Framtidsrustad region

Genom projektet Framtidsrustad Region erbjuder GR skräddarsydda processtöd till grundskolor som behöver utveckla prao och integrera den i undervisningen i samverkan mellan rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Stöd i prao

Processtöd för att komma igång med och/eller utveckla er prao.

Ert behov

Handledningen utformas i nära samråd med skolan, utifrån ert behov.

Kostnadsfritt

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och är kostnadsfritt för de grundskolor som deltar.

Om processtödet

Fokus i processtödet ligger på att komma igång med och utveckla praoprocessen på skolan. Hur skapas en likvärdig prao på skolan och hur blir det hela skolans gemensamma ansvar? Vilka delar kring prao är vi bra på och vad behöver vi utveckla och systematisera?

Syftet är att kvalitetssäkra praoprocessen samt att rusta elever och lärare inför återinförandet av obligatorisk prao.

Här kan du läsa mer om obligatorisk prao


För vem?

Processtödet vänder sig till grundskolor i Göteborgsregionen och kan bokas direkt av rektor eller huvudman för enheten.


Omfattning

Processtödet inom Framtidsrustad Region omfattar handledning till varje enskild skolas personal och ledning. Stödet formas i nära samråd med deltagande skolor utefter varje skolas enskilda förutsättningar. Det betyder att processtödet kan initieras vid olika tidpunkter under hela projektperioden som sträcker sig fram till 2020.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och är kostnadsfritt för de grundskolor som deltar. OBS! Antalet platser är begränsat.

Vill du veta mer?

För mer information och intresseanmälan, kontakta Madelene Schöldberg

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund