Inbjudan till digital workshop: Studie- och yrkesvägledning i det systematiska kvalitetsarbetet

Göteborgsregionen (GR) välkomnar dig som arbetar med utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet till en inspirerande, digital morgon-workshop. Syftet är att genom information från Skolverket, inspiration från Helsingborg stad och erfarenhetsutbyte med andra deltagare få ökad kunskap om hur skolans arbete med studie- och yrkesvägledning kan följas upp genom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta vill du inte missa!


Studie-och yrkesvägledning utgör en viktig del av skolans arbete med motivation och måluppfyllelse. Genom att hela personalgruppen på skolan arbetar med att ge eleverna kunskaper och erfarenheter inför deras framtida studie- och yrkesval så rustas våra elever och studerande inför framtiden. Men hur säkerställer vi att eleverna får med sig det de behöver?

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett väl fungerade verktyg i processen att fånga in behov. Det analyserar även kvaliteten av den vägledning som bedrivs. Här kan exempelvis formulerade kvalitetsindikatorer utge ett stöd.

På flera håll vittnar rektorer och huvudmän om att vägledningen inte följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet samt att det upplevs som svårt att se på vilket sätt vägledningen kan bli en del av detta. Så hur följer vi upp skolans arbete med studie- och yrkesvägledning genom det systematiska kvalitetsarbetet? Det är vad workshopen kommer att svara på denna morgon.

Välkommen att anmäla ditt deltagande!

När: 3 december kl. 08.00-09.30

Hur: Digitalt via teams. Länk skickas ut längre fram.

För vem: Huvudman, rektor, andra nyckelpersoner som på olika sätt är delaktiga i utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet.

Anmälan: görs på denna länk länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersenast den 27 november

Evenemanget är kostnadsfritt

Program

  • Skolverket: Studie-och yrkesvägledning i det systematiska kvalitetsarbetet (Hur/varför)
  • Workshop
  • Helsingborg stad:
    Marlene Klit Welin arbetar som SYV-strateg på skol-och fritidsförvaltningen i Helsingborg stad. Marlene berättar om Helsingborgs strategiska arbete mot studie-och yrkesvägledning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Sammanfattning och avslut

Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson.

Senast uppdaterad: 2020-11-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund