Kartläggningsrapport: Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

I den här rapporten synliggörs kommunerna i Västra Götalands utmaningar och behov i förhållande till distansundervisning i spåren av covid-19. I rapporten lyfts både grund- och gymnasieskolans nuläge, utmaningar och behov.

 

Våren 2020 har varit en av de mest intensiva och föränderliga tider som det svenska utbildningslandskapet någonsin har fått uppleva. När regeringen i mars beslutade att stänga ner gymnasieskolorna, fick elever, skolpersonal och andra berörda snabbt ställa om till något för dem aldrig tidigare upplevt.

Detta ställer krav på teknisk infrastruktur, digital kompetens och en snabbfotad och agil organi- sation. Att dokumentera och utvärdera sådana här extrema omställningar behöver göras.

Med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen fattades det i mars beslut om att genomföra en kartläggning av kommunernas nuläge, utmaningar och behov gällande övergången, vilka sammanfatats i den här rapporten.

Sammanfattning

 

Områden
Utbildning, skola, distansundervisning

Typ av material
Rapport

Publicerad
2020-09-22


Försättsblad till rapport avfallsminimering

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund