Reservantagningen till gymnasieskolor inom GR avslutades den 3 september

Reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor är avslutad. Påfyllnaden av reserver pågick mellan den 5 augusti-3 september.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Antal antagna till nationella program inom regionen var vid avslutad reservantagning 11 071, 6 549 på kommunala skolor och 4 522 på fristående skolor. 82 % var antagna på sitt förstahandsval.

Det finns 49 behöriga sökande, varav 16 grundskoleelever, som endast är reservplacerade på sina val. grundskoleelever som inte fått gymnasieplats kommer att kontaktas av sin hemkommun och erbjuds lediga platser på nationellt program eller på introduktionsprogram.

Antagningsstatistik för reservantagningen finns på goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen under Antagningsstatistik och pressinformation.

Gymnasieantagningen
gymnasieantagningen(a)goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2020-09-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund