Sju tips till skolor på aktiviteter att göra för att ersätta prao

Praoelever inom industrin pratar med handledare

För många skolor i Göteborgsregionen och övriga Sverige har covid-19 satt käppar i hjulet för praoverksamheten och många elever kommer inte kunna genomföra sin prao. Den kunskap om arbetslivet som prao bidrar till spelar en viktig roll i att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval. Därför vill vi här ge tips och förslag på vad ni kan göra för att på skolan bidra till elevernas kunskap om arbetslivet.

 

 

Gör om praoveckan till en arbetslivsvecka

Antagligen har ni redan i er planering avsatt en vecka till prao – använd den veckan till att ha en temavecka med fokus på arbetsliv!

Under temaveckan kan ni planera in olika arbetslivsorienterade aktiviteter, som kan bidra till den kunskapen som eleverna skulle ha fått genom prao.

I den här artikeln får ni inspiration till några aktiviteter som ni kan genomföra under veckan. Ni kan säkerligen komma på flera aktiviteter om skolans personal funderar tillsammans. Planera därför gärna veckans aktiviteter tillsammans i kollegiet – såväl rektor som lärare och studie- och yrkesvägledare.

 

Bjud in prao-arbetsplatserna för att prata!

Hade ni redan ett samarbete med arbetsplatser som skulle erbjuda prao? Bjud in arbetsplatserna till skolan istället! Det är en fin gest mot arbetsplatserna, som ville engagera sig i elevernas utbildning genom att erbjuda prao. Dessutom ger det möjlighet för eleverna att lära sig mer om olika arbetsplatser och yrkesroller.

Ni kan be representanter från arbetsplatserna att hålla en föreläsning för klassen. Föreläsningen kan ske både i fysisk och digital form, beroende på vad som passar er bäst

Ett annat alternativ är låta eleverna göra en presentation av en arbetsplats. I så fall kan representanter från arbetsplatserna finnas tillgängliga via telefon vid något tillfälle under veckan för att besvara elevernas frågor.

 

Låt vårdnadshavare visa upp yrkesroller

Ni kan även ta hjälp av vårdnadshavare. De kan visa upp en mängd olika yrkesroller – antingen genom en föreläsning eller genom att finnas tillgängliga för frågor.

Tänk dock på att vårdnadshavarna inte besöker sitt eget barns klass. På så vis arbetar ni med att bredda bilden av möjliga framtidsvägar.

 

Titta på filmer från arbetsplatser

Ett annat alternativ är att eleverna tittar på filmer från arbetsplatser, och att ni kopplar an uppgifter till filmerna.

et finns flera aktörer som spelat in filmer från olika arbetsplatser, eller som skapat virtuella studiebesök. Använd dessa och låt eleverna undersöka hur det är på olika arbetsplatser.

Förslag på webbsidor med filmer:

Ta del av skolverkets tips

Skolverket har samlat många tips och förslag på hur ni på skolan kan arbeta för att ge eleverna de kunskaper som de går miste om genom att praon inte går att genomföra.

Tipsen hittar ni här:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/prao---sa-kan-du-ersatta-eller-flyttalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Lärarhandledningen yrken och utbildning

Lärarhandledningen yrken och utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger många bra lektionsförslag vad gäller hur undervisande lärare kan arbeta med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Välj ut några av dessa övningar som ni arbetar med under veckan. På så vis kopplas temaveckan på ett naturligt sätt till undervisningen och skolans olika ämnen.

 

Syvonline.se – metoder och övningar

I den digitala resursplattformen Syvonline finns ytterliga metoder och annat inspirationsmaterial att ta stöd av i ert arbete. Titta gärna igenom sidan när ni tillsammans planerar veckan och välj ut material som ni kan använda er av.

Här kan du genom temat ”Ersättning vid inställd prao” enkelt få tips på olika aktiviteter att göra istället för prao.

Adress: https://www.syvonline.selänk till annan webbplats

 

Kontaktperson: Emma Theiland Nilsson, emma.theiland-nilsson(a)goteborgsregionen.se


Senast uppdaterad: 2020-09-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund