Inbjudan att delta i referensgrupp för lektionsupplägg som synliggör vårdyrken

De effekter som Covid-19 har haft på samhället är många. Inte minst har vikten av utbildad vårdpersonal blivit tydlig. Som ett led i att stärka kompetensförsörjningen inom vården tar Västra Götalandsregionen nu fram flera olika lektionsupplägg med syfte att synliggöra vårdyrken. Grundskolelärare i biologi, kemi, hemkunskap, matematik, samhällskunskap och/eller idrott och hälsa – nu behöver vi er hjälp med detta!

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Vill du delta i referensgruppen?

Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Västra Götalandsregionen vill gärna ta del av era viktiga inspel på de lektionsmaterial som tagits fram. Lektionsuppläggen har en tydlig koppling till skolans kursplaner och ska även fungera som ett stöd i att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och i att konkretisera delar av kursplanerna.

Utöver att vi behöver er hjälp vill vi också stärka er i er viktiga roll att bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning.

Ni kommer få en bild av framtidsmöjligheterna inom hälso- och sjukvården samt en utökad kunskap om dess olika yrkesroller. Dessutom innebär deltagandet en möjlighet till värdefullt erfarenhetsutbyte med lärare på andra skolor.

Som tack för din medverkan får du även en goodiebag med material att använda i klassrummet.

Välkommen att anmäla ditt deltagande!

När: Du deltar i referensgruppen vid två tillfällen, onsdag 9 september kl. 14.00–16.00 och tisdag 20 oktober kl. 14.00–16.00.

Plats: De två mötena kommer äga rum online. Länk, samt information om hur du deltar, skickas ut via mail några dagar innan.

För vem: Grundskolelärare i biologi, kemi, hemkunskap, matematik, samhällskunskap och/eller idrott och hälsa

Anmälan: anmälan görs till Emma Theiland-Nilsson via mail emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2020-08-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund