Stort europeiskt intresse för innovationsupphandling inom utbildningssektorn

Hur kan aktörer inom skolsektorn samverka för att på bästa sätt arbeta med upphandling av innovation inom utbildningsområdet? Det har 17 partners från nio EU-länder de senaste två åren arbetat tillsammans med att utforska.

Praoelever inom industrin pratar med handledare

Arbetet utförs inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet Learn Tech Accelerator (LEA) och handlar om två olika typer av upphandling – förkommersiell (PCP) respektive innovationsdriven (PPI), där den sistnämnda är relativt ny inom utbildningssektorn.

Projektets övergripande mål är att bilda ett starkt nätverk av upphandlade aktörer inom den europeiska utbildningssektorn. Fram till idag har drygt 50 aktörer från 15 länder visat intresse för att gå med i nätverket, som kommer starta sitt arbete under hösten 2020.

Nu avslutas projektet, men Göteborgsregionen fortsätter sitt deltagande i nätverket under kommande år.

För mer information om innovationsupphandling eller intresse av att gå med i nätverket, kontakta rikard.strom(a)goteborgsregionen.se eller besök projektets webbplats www.learntechaccelerator.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2020-06-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund