Hogia tilldelades Utmärkelsen i kategorin årets företag

UTMÄRKELSEN. Hogia var ett av två företag som tilldelades Utmärkelsen 2019 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi har pratat med Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på Hogia AB, om Utmärkelsen och samverkan med skolan.

Samtliga vinnare av Utmärkelsen 2019 direkt efter prisutdelningen på Gymnasiedagarna och Future Skills.

Hogia har sedan bolaget grundades 1980 i Stenungsund ständigt vuxit och är idag en koncern med 27 bolag och har närmare 680 medarbetare i Norden och Storbritannien. Hogia skapar affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar.

Hogia har länge samverkat med skolan genom hela utbildningskedjan från grundskolan till vuxenutbildning. Det bland annat genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, gästföreläsningar och examensarbeten för universitetsstudenter.

När det noterades i skolans läroplan att programmering ska ingå i undervisningen från grundskolan till gymnasiet såg Hogia att de kunde bidra inom sitt specialistområde. För att kompetenssäkra och trygga lärarna som då skulle utbilda inom ett nytt yrke valde Hogia att under 2019 inleda samarbeta med Stenungsunds kommun och låta samtliga matematiklärare i årskurs 7–9 gå en programmeringskurs.

–Vi var snabba på att nappa på beslutet om att utbilda inom programmering. Programmeringskursen, som min kollega Eva Falk är ansvarig för, avslutades i december och lärarna är nöjda. Vi får naturligtvis tips på förbättring men överlag ligger vi på näst högsta och hösta betyget på utvärderingsskalan vilket är jätteroligt! Framöver ser vi gärna ett samarbete med andra kommuner för att kunna ge fler lärare samma möjlighet till stöd och utbildning, säger Barbro Lien Rönn.

Tips på lyckad samverkan med skolan

Hogia och Barbro har under många år arbetat nära skolorna i Stenungsund. Mycket på grund av att man under en lång period sett en kompetensbrist inom framförallt IT, programmering och andra närliggande yrkeskategorier. Barbro berättar att Hogia har hittat ett bra och effektivt sätt att nå ut till många, genom speed-dates.

–När vi tar emot studiebesök tar jag med mig några medarbetare med olika roller på Hogia. Vi delar upp gruppen av ungdomar som får gå runt till de olika medarbetarna som delar med sig av sin roll och sina arbetsuppgifter. Då kan vi ge en bred bild av vad vi gör på dagarna och vilka olika yrkesroller som finns. En liten insats som ger stor effekt, säger Barbro Lien Rönn.

Barbro uppmanar fler företag att använda formatet och uppvisa vilka yrken och roller som finns i en och samma verksamhet.

Kontakta Hogia Institutet och Eva Falk som ansvarig, utbildning@hogia.se, för frågor om Hogias programmeringskurs för lärare.

Om utmärkelsen

Utmärkelsen är ett pris som årligen delas ut till skolor, företag och yrkeslärare i Göteborgsregionen, för att lyfta och uppmärksamma deras arbete för en samverkan mellan skola och arbetsliv.

Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack samt utbildningspolitiker. I bedömningen utgår juryn bland annat från hur många elever som är delaktiga, om det finns några resultat kopplat till samverkan och om det finns ett uttalat mål eller plan för hur samverkan ska fortsätta.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2020-05-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund