Region Skåne ny region att ansluta sig till praktikplatsen.se

Praktikplatsen.se används i dagsläget av flera regioner, kommuner och lärosäten runt om i hela Sverige. Nu har även Region Skåne, som har verksamhet inom sjukvård och primärvård i 33 kommuner, anslutit sig till plattformen i ett aktuellt projekt.

Två kvinnor sitter vid bord med datorer.

Region Skånes implementering och utbildning i praktikplatsen.se har skett digitalt, något som har gått smidigare än beräknat, enligt Leila Berntsson, projektledare på Göteborgsregionen (GR).

Arbetet med att implementera Region Skåne började den 1a mars och beräknas pågå i 18 månader. Genomförandefasen är uppdelad i 3 delar, där arbetet sker ett halvår i taget. Just nu håller man på att utbilda Region Skåne i systemet och i de olika processerna för att de ska ha nog med kunskap för att sedan själva kunna använda det som ett verktyg för att matcha ihop studenter till relevanta platser för deras utbildningspraktik.

De utbildningar och program som ingår i projektet och som sedan kommer att kunna bruka plattformen är till exempel sjuksköterskeutbildningar, läkarprogram, psykologprogram, socionomprogram, samt alla vård- och omsorgsutbildningar för gymnasieskolan/vuxenutbildning och för specialistundersköterskor och medicinska sekreterare inom yrkeshögskolan.

Samverkar med flera regioner runt om i Sverige

Utöver det aktuella projektet med Region Skåne är det sedan innan fler regioner och kommuner utanför Göteborgsregionen som i dagsläget använder sig av tjänsten. Till exempel nyttjar samtliga kommunalförbund inom Västra Götalandsregionen av praktikplatsen.se, men även Västernorrlands och Örebros län är samverkanspartners.

Utmaningar med digital utbildning

Det som är nytt för den här implementeringen är dock att utbildningen för första gången sker digitalt, något som kan ses som en utmaning då väldigt många är involverade i projektet. Att det dessutom är ett komplext system bidrar ytterligare till utmaningen.

–Trots omständigheterna har utbildningen hittills fungerat över förväntan och gått smidigare och snabbare än vad vi hade beräknat, säger Leila Berntsson, projektledare Göteborgsregionen.

–Vi i Region Skåne ser fram emot att kunna använda Praktikplatsen.se fullt ut, då det kommer att öka kvaliteten och underlätta vårt arbete. Samarbetet med Göteborgsregionen fungerar mycket bra och tillsammans hittar vi nya arbetssätt genom digitala lösningar i en ovanlig tid då vi inte kan träffas för fysiska möten, säger Angelika Looft, projektledare på Region Skåne.

Mer om Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en digital plattform för samordning av olika former av utbildningspraktik. Syftet med plattformen är att möjliggöra samverkan mellan utbildningar, studenter och verksamheter för att enkelt kunna matcha studenter till praktikplatser. Systemet fungerar på så vis att utbildningarna beställer platser som verksamheter och arbetsplatser sedan kan erbjuda till studenter. Studenterna söker sedan platserna själva och får endast tillgång till de platser som matchar deras kurs, nivå och tidsperiod.

Senast uppdaterad: 2020-05-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund