Arbetsmiljö, bedömning och relationer största utmaningarna i distansundervisning

Under våren arbetar Göteborgsregionen kontinuerligt med att undersöka hur lärare och skolledare tagit sig an omställningen till distansundervisning. Genom att kartlägga vilka utmaningar och behov som uppstått är målet att kunna stötta skolpersonal så effektivt som möjligt, bland annat genom den nya sajten distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två tjejer sitter vid skrivbord med dator och block.

Nu har den första av tre enkätundersökningar, där skolor i Göteborgsregionens medlemskommuner svarar på frågor kopplat till distansundervisning, genomförts och analyserats.

Bland annat utmaning med arbetsmiljö samt bedömning

Nu har svaren analyserats från den första av totalt tre enkäter som gått ut till skolpersonal i 20 västsvenska kommuner. Analysen visar att de största utmaningarna handlar om arbetsmiljö, examination och bedömning men även om hur man bibehåller sociala relationer till eleverna på distans.

–Med hjälp av kartläggningen, som pågår hela våren, har vi möjlighet att verkligen ta reda på vilka frågor som är mest angelägna i den nya skolvardag som lärare och skolledare befinner sig i, säger Kristoffer Hedram som är projektledare för satsningen. Under våren har våra medarbetare snabbt ställt om och börjat producera nya metodmaterial, guider och filmer för att svara upp mot de behov som uttrycks i enkätsvaren.

Stödmaterial på distanspedagogik.se

På sajten distanspedagogik.selänk till annan webbplats samlar man nu stödmaterial och lektionsupplägg, tipsar om relevanta verktyg och delar lärande exempel från regionens skolor och verksamheter. Allt för att underlätta för lärare och annan skolpersonal som just nu är hårt pressade av omställningen.

–Den här skolvåren har varit unik på många sätt och väldigt prövande såklart. Men vi ser hela tiden att det kommer positiva effekter ur det här också, det säger Felix Gyllenstig Serrao och Henrik Krantz som är arbetar med att producera innehåll till distanspedagogik.selänk till annan webbplats.

Henrik fortsätter:

Många verksamheter tar stora kliv fram i sin digitalisering. Vi hör skolpersonal som berättar att vissa elever ökat sin närvaro under våren och blommar upp när de får möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt än i klassrummet. Nu måste vi hålla i och hålla ut och kunna ta till vara på de positiva effekterna, samtidigt som vi kämpar på med att tillsammans med att lösa utmaningarna.

Ta del av stödet!

Läs mer om kartläggningen och ta del av stödmaterial och tips på distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2020-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund