Rekordstort utbud yrkesutbildningar för vuxna under coronakrisen

Ansökningsperioden till yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen har precis avslutats. Mellan den åttonde april och femte maj gick det att ansöka till utbildningarna som erbjuds med start i augusti och antalet ansökningar blev i år rekordstort, totalt 5376 stycken. Under motsvarande ansökningsomgång förra året gjordes 3 184 ansökningar.

Antalet erbjudna utbildningar har också fått en markant ökning i år, då hela 92 utbildningar varit sökbara och 24 av dessa erbjuds med språkstöd. Förra året bestod utbudet av 36 utbildningar, varav sex stycken erbjöds med språkstöd.

Göteborgsregionens vuxenutbildningsnätverk storsatsar i samband med augustistarten, som kommer att bli rekordstor. Med anledning av situationen med covid-19 utökade Vuxenutbildningsnätverket med kort varsel antalet utbildningsplatser från ca 700 till 1100 platser, vilket är en ökning med mer än 50%.

Man har dessutom sett en stor ökning av antalet besökare på hemsidan under ansökningsperioden. Närmare 24 000 unika besökare har gjort 43 000 besök, vilket är en stor ökning jämfört med motsvarande period förra året då det var drygt 15 000 besökare som gjorde knappt 27 000 besök på GRvux.se.

GRvux är en del av Göteborgsregionen (GR), där samverkansavtalet för vuxnas lärande är det styrdokument som ligger till grund för verksamheten. Yrkesutbildningarna tas fram i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis säkerställer man att utbildningarna som erbjuds motsvarar arbetsmarknadens efterfrågade kompetenser och krav och efter avslutad utbildning är 8 av 10 i sysselsättning.

Kontakt: Josefin Grahn

Senast uppdaterad: 2020-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund