EU-kommissionen besökte Göteborgsregionen och Future Skills

Hur stöttar EU-kommissionen medlemsländernas arbete med yrkesutbildningar och vad kan Göteborgsregionen lära av andra länder i Europa? Det var fokus när João Santos och Jan Varchola, som är verksamma vid direktoratet för arbetsmarknad och social inkludering i kommissionen, besökte regionen och Future Skills.

Representanter från EU-kommissionen besökte Göteborgsregionen under Future Skills. Från vänster: João Santos, EU-kommissionen, Pia Alhäll, Utbildningschef Stenungsund, Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef Göteborgsregionen (GR), Jan Varchola, EU-kommissionen.

  • –En av de största styrkorna här i Göteborgsregionen är att kommunerna samarbetar kring yrkesutbildningarna, men även att samarbete sker med företag och andra intressenter, menade João Santos.
  • –Kulturen av att samverka finns i folks DNA här, utmaningarna överbryggas genom att arbeta tillsammans, fortsatte Jan Varchola.

En målsättning med besöket var att få Göteborgsregionen erkända som partners när det gäller yrkesutbildningar i Europa, bland annat genom att hitta möjligheter till partnerskap inom VET centres of excellence, ett slags kompetenscentrum och en samverkansplattform för yrkesutbildningar i Europa. Tanken var också att synliggöra det unika arbete som drivs gällande yrkesutbildningar i regionen samt skapa förutsättningar för att utbyta erfarenheter med andra regioner i Europa.

  • –Det internationella perspektivet är viktigt när det gäller kompetensförsörjningsfrågan, då vi lever och verkar i en region som är beroende av internationellt utbyte och handel, förklarar Fredrik Zeybrandt, utbildningschef vid Göteborgsregionen (GR).

Future Skills imponerade

Under tisdagen besökte Mr Santos och Mr Varchola Gymnasiedagarna och Future Skills för att dels se hur regionen samverkar kring kompetensförsörjning och skola-arbetslivsfrågor i allmänhet, men även hur en sådan mötesplats på olika sätt kan ge mervärden för såväl besökare som medverkande branscher och företag.

Tanken var att visa upp hur mässan kan vara en del av årshjulet i arbetet med elevernas framtida val och branschernas kompetensförsörjningsarbete samt hur regionen tar sig an utmaningarna genom att samverka. Bland annat gjordes besök hos branscherna vård, teknik och bygg, som liksom i övriga Europa har stora behov av kompetens.

Santos menade att Future Skills utmärker sig på så sätt att det inte bara är utbildningsanordnare som samlas, utan att även branscher finns representerade för att förklara för unga personer, deras föräldrar och lärare vad exempelvis yrkesutbildningar kan förse dem med för kompetenser.

  • –Future Skills är ett av de goda exemplen som vi tar med oss från Göteborgsregionen. I Europa har vi stora utmaningar med arbetslöshet samtidigt som företag har svårt att hitta medarbetare med de kompetenser som de behöver. Sådana här initiativ kan bidra till att bryta den negativa stereotypa bilden av vad yrkesutbildningar är och ge unga personer den kunskap de behöver för att kunna ta informerade beslut, det är viktigt.

Kontaktperson på GR: Fredrik Zeybrandt

Senast uppdaterad: 2019-10-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund