Vill ni göra undervisningen om hållbar utveckling mer interaktiv?

Under hösten 2019 erbjuder Göteborgsregionen (GR) kostnadsfria temapass kring Future Happiness Challenge - ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan riktat mot högstadiet och gymnasiet.

Det krävs livsstilsförändringar för att skapa en klimatomställning – men hur påverkar förändringarna vårt välbefinnande? Och vad skapar egentligen lycka?

Det är frågor som era elever får utforska i det digitala hållbarhetsspelet Future Happiness Challenge, kring vilket vi nu erbjuder temapass.

Om temapassen kring Future Happiness Challenge

Temapassen är kostnadsfri och cirka 90-120 minuter långa.

Eleverna får under passet spela olika karaktärer som bor och jobbar i en stad. Under spelets gång kan de göra olika livsstilsval, vilka kommer leda till olika mängder utsläpp av växthusgaser.

Detta kommer i vissa fall leda till naturkatastrofer som vissa av karaktärerna kanske kommer att drabbas av. Målet för varje karaktär är dock att bli så lycklig som möjligt och vinnaren är den som blir lyckligast.

Temapasset bidrar till att främja en diskussion kring hållbar utveckling.

Vill ni att vi kommer och håller ett temapass på er skola?

Hör av er till Jonas Franzén via mail jonas.franzen(a)goteborgsregionen.se (klicka för att öppna din mail-klient) eller telefon 073-2346109.Future Happeiness Challenge - ett digitalt hållbarhetsspel baserat på forskning

Spelet baseras på en forskningsrapport från projektet WISE (Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet som egentligen skapar lycka.

Det är framtaget av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och spelutvecklarna på IUS Innovation.

Klicka här för mer info om Future Happiness Challenge.öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Jonas Franzén

Senast uppdaterad: 2019-08-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund