Göteborgsregionen (GR) avdelning för utbildning lyfter utbildningsfrågor på Almedalsveckan

Nu är det snart dags för politikerveckan i Almedalen och den 1–3 juli har GR:s avdelning för utbildning blivit inbjudna för att medverka på ett flertal seminarium och rundabordssamtal. Här kommer vi berätta om vår regionala samverkan och vår unika utvecklingsarena.

Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete kring utbildningsområdet som i GR:s 13 medlemskommuner. Kommunerna har etablerat en unik samverkan gällande alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning.

Göteborgsregionens avdelning för utbildning arbetar med hela styrkedjan i regionen – från barn och unga till kommunchefer och politiker.

Vi är en regional utvecklingsarena som stöttar medlemskommunerna med alltifrån skolutvecklingsprojekt, samordning av läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan.

Vi verkar även för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen, genom att hjälpa regionens kommuner, skolor, branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

På Almedalsveckan vill vi utbyta erfarenheter med andra aktörer och lyfta de frågor som är viktiga för våra medlemskommuner.

Det här gör vi på Almedalen i år

Rundabordsamtal

Den 2 juli kommer vi på Västsvenska arenan bland annat anordna ett rundabordssamtal med samtliga branschorganisationer. Vi har tillsammans etablerat, och arbetar med, den unika samverkansplattformen Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd.

Under rundabordssamtalen kommer vi bland annat diskutera hur vi gemensamt kan bygga strategiska samverkansformer för att öka matchning mellan arbetsliv och utbildning.

Medverkande på rundabordssamtalen är:

 • Peter Thomelius, Visita
 • Carin Bergström, Vård – och omsorg
 • Elin Andersson, Sveriges Byggindustrier
 • Amanda Ekenman och Pär Lundström, Installatörföretagen
 • Christina Liljekvist, Fastighetsbranschen
 • Maria Sjölin Karlsson – Transportföretagen
 • Mats Johansson, Handelsrådet
 • Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna
 • Anna -Lena Johansson, Business region Göteborg,
 • Fredrik Zeybrandt GR,
 • Nicklas Simonsson, Arbvux, Göteborg Stad

Vuxenutbildning i fokus

Tisdag den 2 juli är det också Vuxenutbildningens dag i Almedalen! Då medverkar vi bland annat på VIS (Vuxenutbildning i samverkan) seminarium ”Komvux - lika för alla?”.

Att erbjuda likvärdig utbildning överallt är en viktig uppgift för komvux, men hur likvärdiga förutsättningar ges komvux i olika kommuner? Det finns många faktorer som gör det svårt för komvux att fullt ut erbjuda likvärdighet för sina elever. Olika kommuner resonerar och agerar olika i fråga om finansieringen av komvux. Likaså väljer kommunerna att tolka regelverket olika.

Ytterligare seminarier och rundabordssamtal

På tisdagen medverkar vi även i seminariet "Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Forskning som svarar på professionens frågor utvecklar skolan, förbättrar lärarutbildningen och gör läraryrket mer attraktivt. Gemensamma forskningsmiljöer mellan skola och lärosäte stärker lärares aktiva deltagande i kunskapsproduktionen. Nyckeln är långsiktig samverkan och hållbara resurser.

Onsdagen den 3 juli har vi blivit inbjudna till att medverka på ett seminariet "En skola där alla vill vara - om att främja närvaro i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Att motverka frånvaro och främja närvaro i skolan är en angelägen fråga för såväl individen som för samhället i stort, och på seminariet diskuterar vi hur vi kan minska frånvaro och vad vi vet som faktiskt fungerar för att främja närvaro i skolan.

På onsdagen medverkar GR också på Indusrådets rundabordssamtal och på Teknikcolleges seminarium "Kan vi lösa kompetensbehovets utmaningar genom regionalisering?"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Medverkande från GR är:

 • Fredrik Zeybrandt, utbildningschef
 • Marie Egerstad, chef för regional vuxenutbildning
 • Johanna Redelius, enhetschef kompetensförsörjning

Senast uppdaterad: 2020-01-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund