Yrkesutbildning för vuxna leder till hög sysselsättning!

Enligt en ny effektstudie står det klart att fler än åtta av tio elever i Göteborgsregionen är i sysselsättning ett halvår efter avslutad yrkesutbildning för vuxna.

Målgruppen för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesvux med språkstöd är framförallt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Att mer än åttio procent av deltagarna är i arbete eller fortsatta studier ett halvår efter att de avslutat sin yrkesutbildning är därför ett oerhört starkt resultat.

Man kan jämföra resultaten med de som redovisas för yrkeshögskolan, en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till de som har en gymnasieexamen och i många fall krävs även arbetslivserfarenhet från relevant yrkesområde. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan får nio av tio jobb ett halvår efter avslutad utbildning, varav 68% får det inom relevant yrkesområde. Observera att ställningen på arbetsmarknaden för dessa elever alltså är avsevärt mycket starkare redan innan de påbörjar sina studier och att man därför hade kunnat förvänta sig en större differens.

För yrkesvux är andelen som får arbete inom det område de utbildat sig 69% och nästan lika stor andel av eleverna anger att studierna haft stor eller mycket stor betydelse för möjligheterna att få jobb. Lika många tycker att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för självkänslan, förmågan att tro mer på sig själv.

Störst effekt har yrkesvuxutbildningarna med språkstöd haft. I denna grupp var det bara fjorton procent som hade en heltidssysselsättning innan de påbörjade studierna. Efter studierna hade hälften av eleverna fått arbetet på heltid och mer än fyra av fem var i arbete eller fortsatt utbildning.

Av undersökningen framgår att 71 % av eleverna rekommenderar den utbildning de har läst och att 77% av eleverna är mycket nöjda eller nöjda med sin praktik/APL.

Under 2018 erbjöds 113 yrkesvuxutbildningar inom ramen för det regiongemensamma samarbetet, GRvux. 23 av utbildningarna erbjöds med språkstöd och därutöver fanns även ett flertal lärlingsutbildningar att ansöka till. Utbildningarna erbjöds inom tolv olika branscher och på flera orter runtom i regionen. Utbudet omfattade ett tiotal nya utbildningar som, i likhet med övriga utbildningar, tagits fram i nära samarbete med arbetsmarknaden. Eleverna som påbörjat en utbildning under förra året kommer att följas upp allteftersom de avslutar sina studier, liksom de som startar i år och i kommande starter.


Kontaktperson på GR: Josefin Grahn

Senast uppdaterad: 2019-06-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund