Webbsidan DittVal2019 sprider kunskap om Europaparlamentsvalet hos unga

Målsättningen med webbsidan är att öka valdeltagandet bland unga till skolvalet, samt förstagångsväljare, och att informera om de viktiga politiska frågor som Europaparlamentet är med och beslutar om. Som ett stöd har även en lärarhandledning tagits fram av Göteborgsregionen.

Bild föreställande framsidan av Lärarhandledningen Ditt Val 20019

På DittVal2018, som lanserades den 29 oktober, kan eleverna bland annat hålla sig informerade om de senaste politiska händelserna i Europaparlamentets valkampanj och ta reda på vilka åsikter ledamöterna av Europaparlamentet och de nya kandidaterna i 2019-valet har om 25 nyckelfrågor.

Webbplatsen kan även användas för att främja Skolval 2019. Detta är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening.

Lärarhandledning till DittVal2019

Som ett stöd för att integrera webbsidan DittVal2019 i undervisningen inför valet till Europaparlamentet har Göteborgsregionen utvecklat en lärarhandledning.

Lärarhandledningen innehåller en användarguide till webbsidan DittVal2019 www.yourvotematters.eu/sv/ samt efterdiskussioner och övningar.

Korta och längre övningar

Övningarna i lärarhandledningen syftar till att öka elevernas medvetenhet om EU och hjälpa dem att ta ställning i politiska frågor. Delvis för att stötta dem i att kunna rösta medvetet i det stundade valet till Europaparlamentet, men också för att de ska få en djupare förståelse av vad politik på EU-nivå kan innebära och hur det påverkar Sverige och deras verklighet.

Övningarna är indelade i två avsnitt. Dels kortare övningar som kan genomföras var för sig under en lektion, dels övningar som tillsammans kan utgöra ett längre temaarbete. Dessa övningar kan också lyftas ut och göras till enskilda lektioner om så önskas.

Göteborgsregionen har utvecklat denna lärarhandledning på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Länkar


Kontaktperson på GR: Rasmus Jonsson

Senast uppdaterad: 2018-11-05 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund