Vi pratar prao i P4!

”Den gamla klassiska praoen är obligatorisk igen sen i somras. Varför det och hur går det egentligen?” inledde radioprogrammet Eftermiddag i P4 Göteborg fredagens sändning med.

På plats fanns Johanna Redelius från Göteborgsregionen (GR) och Anna-Lena Johansson från Business Region Göteborg för att prata om vad prao innebär för elever, skola och arbetsliv.

  • - Prao innebär att vi framtidsrustar våra elever inför kommande studie och yrkesval. För kommunen handlar det om att anskaffa och anordna prao för skolornas elever. För skolorna handlar det om att förbereda våra elever helt enkelt, före och under och efter sin prao kopplat till deras undervisning, berättade Johanna Redelius i början av samtalet.

Under intervjun pratar Redelius och Johansson både om vad elever, skola och företag har att vinna på prao.

Alla har något att vinna på prao

Bland annat pekar de på att elevernas motivation och förståelse för varför de går i skolan ökar när de får göra något som ”känns på riktigt”. Företagen som tar emot en praoelev bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjning och det är dessutom en chans att få visa upp sitt företag för framtidens arbetskraft.

  • - Det är ett starkt önskemål från många av våra företag och branscher att samverka mer med skola. Det är i arbetslivet som man ska försörja sig sen, och då är det bra att man har haft kontakter med dem så man vet vad det innebär att vara anställd, berättade Anna-Lena Johansson under intervjun.

Vill du lyssna på hela sändningen? Klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skrolla ner till sändningen den 28 oktober 2018. Intervjun börjar 10:15 minuter in i klippet.

 

Om den obligatoriska praoen

Den 1 juli i år infördes obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao). Detta innebär att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att prao anordnas under sammanlagt minst tio dagar. Detta gäller för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.

I Göteborgsregionen är vi väl rustade för det här tack vare att vi har väl utvecklade samverkansverktyg för prao, bland annat vårt digitala verktyg praktikplatsen.se och lärarhandledningar som ligger på vår kunskapsbank - syvonline.se.

praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser. Genom verktyget samordnas och matchas årligen omkring 12 000 praktikplatser. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken. I omvärldsbevakningen samlas nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta material kopplade till området. I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Besök plattformen på www.syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-10-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund