Storstadsregionerna träffas för dialog kring utbildningsfrågor

Den 3-4 oktober träffas StorSthlm, Kommunförbundet Skåne och Göteborgsregionen (GR) i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap.

Träffarna mellan de tre regionerna äger rum kontinuerligt och genomförs i Stockholm, Lund eller Göteborg i ett rullande värdskap.

På den här träffen, som äger rum i Göteborg, ligger fokus på dialog kring bland annat gymnasieskola, vuxenutbildning och kompetensförsörjning.

Frågor som kommer diskuteras är exempelvis nyckeltal kopplat till regional utbildningsplanering, kompetensförsörjning med fokus på skola – arbetsliv och möjliga framtida samverkansområden.

Förbunden skiljer sig till viss del åt både när det kommer till organisation och arbetssätt, men har även mycket gemensamt. Genom att samverka med varandra kan de dra lärdom både av varandras likheter och olikheter.


Kontaktperson på GR: Ann-Sofie Gillner

Senast uppdaterad: 2018-10-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund