Fyraårig satsning på kompetensutveckling i Kungälv är genomförd

Kollegialt lärande som metod för professionsutveckling. Efter ett fyra år långt kompetensutvecklingsprojekt har detta nu implementerats på skolorna i Kungälv och är idag en självklar del av utvecklingsorganisationen.

Hösten 2014 fick GR Utbildning i uppdrag av skolchefen i Kungälvs kommun att ta fram ett förslag på kompetens- och organisationsutveckling för grundskolan. Projektet startade under våren 2015 som en banbrytande satsning på strategisk kompetensutveckling i en kommun. Satsningens kärna, kollegialt lärande, har varit metoden för professionsutveckling för både lärare i förskoleklass, fritidshem och grundskola samt för rektorer.

Syftet med det kollegiala lärandet som metod har varit att bygga upp hållbara strukturer över tid gällande skolans professionsutveckling. Att träffas i lärgrupper, diskutera forskning och metoder och därefter aktivt prova i sin undervisning eller verksamhet för att sedan utvärdera och implementera har visat sig vara värdefullt och är nu en självklar del av utvecklingsorganisationen.

GR Utbildnings stöd har bidragit till att synliggöra strukturer i organisationen gällande gemensamma förhållningssätt för undervising och lärande samt kvalitetsarbete. En medveten strategisk satsning har därför gjorts på att anställa ett utvecklingsledare med uppdrag att ge processtöd till rektorerna i deras pedagogiska ledarskap, att följa upp, fråga efter, samt i att bygga en lärande organisation med ett systematiskt och väl fungerande kvalitetsarbete.


Kontaktperson på GR: Sandra Svensson

Senast uppdaterad: 2018-06-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund