Plug Ins slutrapport visar att studieavbrott får konsekvenser långt utanför klassrummet

Nästan en femtedel av eleverna som nu lämnar grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sedan 2012 har SKL drivit Plug In-projektet tillsammans med Göteborgsregionen och sju andra regioner. Projektet har möjliggjort ett målmedvetet utvecklingsarbete i medverkande kommuner med syftet att ge fler unga chansen att slutföra sina studier.

Nu har slutrapporten för Plug In presenterats. I rapporten kan du läsa mer om aktuell avbrottsstatistik, om konsekvenser för samhälle och individ samt om vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

  • Du hittar rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet i de lokala Plug In-projekten har sett olika ut. Vissa verksamheter har fokuserat på att förändra rutiner, system, arbetssätt och förhållningssätt generellt i skolorganisationen. Andra har arbetat med mer avgränsade delar av organisationen eller åtgärder som stöttar en specifik målgrupp. Utifrån de fallstudier som gjorts i projektet har det blivit tydligt att effektivt förebyggande arbete måste ske på flera nivåer. Avbrottsprocessen påverkas av flera faktorer och behöver därför förhindras med en sammanhängande strategi och ett utvecklat systematisk arbete.

  • - Projektet visar att det går att få fler unga killar och tjejer att fullfölja sina gymnasiestudier. Men för att nå hållbara resultat i hela landet måste det förbyggande arbetet i skolor och kommuner bli en del av den ordinarie verksamheten, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL

GR fortsätter att arbeta med frågan om fullföljda studier, bland annat genom projektet Plug Innan, som riktar sig till yngre åldrar och ESF-projekten YrkIn och FSGR (Fullfölja studier GR).

  • Läs mer om vårt arbete inom området härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Sofia Reimer 

Senast uppdaterad: 2020-05-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund